fastighetsrätt och föreningsrätt med specialistkompetens inom enskilda vägar, jaktjuridik och samfällighetsfrågor

Specialister inom

  • Enskilda vägar
  • Föreningsrätt
  • Jakt och vapen