specialiserad på enskilda vägar, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar samt frågor kopplade till jakt och vapen

Advokat Håkan Weberyd

Tidigare chefsjurist och generalsekreterare i Svenska Jägareförbundet.

Bred kunskap om föreningsrätt, specialiserad på enskilda vägar, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar samt frågor kopplade till jakt och vapen.

Erfarenhet från tvister inom entreprenad, skadestånd, fel i fastighet m.m.