fullservice i förrättningsfrågor, utredningar och överklaganden av lantmäteriavgöranden samt utredningar om vägskador

Konsulter

Advokatbyrån samarbetar med en av landets mest erfarna förrättningslantmätare, Hans Rosén, och flera duktiga vägtekniker, vilket möjliggör fullservice i förrättningsfrågor, utredningar och överklaganden av lantmäteriavgöranden samt utredningar om vägskador