Enskilda vägar vägrätt servitut

Samarbeten

Riksförbundet Enskilda Vägar

Kostnadsfri rådgivning till REVs medlemmar, kontakta REVs kansli 08-20 27 50 för ärendenummer.

Svenska Jägareförbundet

15 minuters kostnadsfri rådgivning till medlemmar i Svenska Jägareförbundet

Villaägarnas Riksförbund

En timmes kostnadsfri rådgivning till medlemmar i Villaägarnas Riksförbund