specialiserad på enskilda vägar, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar samt vatten- och avloppsfrågor

Advokat Uno Jakobsson

Verksam på advokatbyrå sedan 1995.

Bred kunskap om föreningsrätt specialiserad på enskilda vägar, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar samt vatten- och avloppsfrågor

Erfarenhet från tvister inom entreprenad, skadestånd, fel i fastighet m.m.

Uppdrag som boutredningsman och skiftesman, bred erfarenhet av arvs- och gåvorätt.

Sedan 2011 Ordförande i Riksförbundet Enskilda vägar.