Ert problem blir vårt problem att finna en optimal lösning på

Specialister på fastighetsrätt med särskild inriktning på samfälligheter, gemensamhetsanläggningar, enskilda vägar, föreningsrätt och jaktjuridik.

Specialister inom

Forest in B&W

Enskilda vägar

Vi har lång och bred erfarenhet av all juridik kopplad till enskild väghållning
Small village

Fastighetsrätt

Servitut, fel i fastighet, VA, oavsett fråga vänd dig till oss för råd och hjälp
Justice Judgement

Föreningsrätt

Samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar eller ideella föreningar ingen fråga är oss främmande
Boardwalk bridge

Gemensamhetsanläggningar

Vi kan gemensamhetsan-
läggningar; vägar, VA, grönområden, bryggor mm.

Verksamheten

Med utgångspunkt från vårt kontor i Stockholm hjälper vi klienter i hela landet.

OM OSS

Vi ger ditt ärende full uppmärksammhet

Vår verksamhet är koncentrerad till fastighetsrätt och föreningsrätt med specialistkompetens inom enskilda vägar, jaktjuridik och samfällighetsfrågor. Rådgivning och uppdrag förekommer även vid andra områden.

Advokat Uno Jakobsson

Verksam på advokatbyrå sedan 1995.

Bred kunskap om föreningsrätt specialiserad på enskilda vägar, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar samt vatten- och avloppsfrågor

Erfarenhet från tvister inom entreprenad, skadestånd, fel i fastighet m.m.

Uppdrag som boutredningsman och skiftesman, bred erfarenhet av arvs- och gåvorätt.

Sedan 2011 Ordförande i Riksförbundet Enskilda vägar.

070-735 87 56
uno.jakobsson@optimusadvokat.se

Advokat Håkan Weberyd

Tidigare chefsjurist och generalsekreterare i Svenska Jägareförbundet.

Bred kunskap om föreningsrätt, specialiserad på enskilda vägar, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar samt frågor kopplade till jakt och vapen.

Erfarenhet från tvister inom entreprenad, skadestånd, fel i fastighet m.m.

0725-18 8331
hakan.weberyd@optimusadvokat.se

Konsulter

Advokatbyrån samarbetar med en av landets mest erfarna förrättningslantmätare, Hans Rosén, och flera duktiga vägtekniker, vilket möjliggör fullservice i förrättningsfrågor, utredningar och överklaganden av lantmäteriavgöranden samt utredningar om vägskador.

Samarbeten

Riksförbundet Enskilda Vägar
Kostnadsfri rådgivning till REVs medlemmar, kontakta REVs kansli 08-20 27 50 för ärendenummer.

Svenska Jägareförbundet
15 minuters kostnadsfri rådgivning till medlemmar i Svenska Jägareförbundet

Villaägarnas Riksförbund
En timmes kostnadsfri rådgivning till medlemmar i Villaägarnas Riksförbund

Svenska logo
REV logo
Villaagarna logo

Kontakta oss

Kontakt