Skip to main content

Ert problem blir vårt problem att finna en optimal lösning på

Specialister på fastighetsrätt med särskild inriktning på samfälligheter, gemensamhetsanläggningar, enskilda vägar, bostadsrätt, föreningsrätt och jaktjuridik.

Specialister inom

Enskilda vägar

Vi har lång och bred erfarenhet av all juridik kopplad till enskild väghållning

Fastighetsrätt

Servitut, fel i fastighet, VA, oavsett fråga vänd dig till oss för råd och hjälp

Föreningsrätt

Samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar eller ideella föreningar ingen fråga är oss främmande

Gemensamhets­anläggningar

Vi kan gemensamhetsanläggningar; vägar, VA, grönområden, bryggor mm.

Verksamheten

Med utgångspunkt från vårt kontor i Stockholm hjälper vi klienter i hela landet.

Om oss

Vi ger ditt ärende full uppmärksamhet

Vår verksamhet är koncentrerad till fastighetsrätt och föreningsrätt med specialistkompetens inom enskilda vägar, bostadsrätt, jaktjuridik och samfällighetsfrågor. Rådgivning och uppdrag förekommer även inom andra rättsområden.

Advokat Uno Jakobsson

Verksam på advokatbyrå sedan 1995.

Bred kunskap om fastighets- och föreningsrätt; specialiserad på frågor rörande föreningar, enskilda vägar, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar samt vatten- och avlopp.

Erfarenhet från tvister inom entreprenad, skadestånd, fel i fastighet, servitut m.m.

Uppdrag som boutredningsman och skiftesman, bred erfarenhet av arvs- och gåvorätt.

Sedan 2011 Ordförande i Riksförbundet Enskilda vägar.

070-735 87 56
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Advokat Håkan Weberyd

Tidigare chefsjurist och generalsekreterare i Svenska Jägareförbundet.

Bred kunskap om fastighets- och föreningsrätt; specialiserad på frågor rörande enskilda vägar, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar samt frågor kopplade till jakt och vapen.

Erfarenhet från tvister inom skadestånd, entreprenad, servitut och fel i fastighet m.m.

0725-18 8331
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jur kand Fredrik Silverberg

Tidigare rådgivare på den rikstäckande organisationen Bostadsrätterna.

Bred kunskap om fastighets- och föreningsrätt; specialiserad på frågor rörande bostadsrätt, hyresrätt, enskilda vägar, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

Erfarenhet från tvister inom skadestånd, servitut och fel i fastighet m.m.

0790-06 81 30
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jur kand Christian Lundin

Christian Lundin har en färsk juristexamen från Stockholms universitet och har parallellt med studierna under de senaste två åren arbetat med juridisk rådgivning rörande bl.a. samfälligheter hos Villaägarnas Riksförbund.

072-080 61 80
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Konsulter

Advokatbyrån samarbetar med en av landets mest erfarna förrättningslantmätare, Hans Rosén, och flera duktiga vägtekniker, vilket möjliggör fullservice i förrättningsfrågor, utredningar och överklaganden av lantmäteriavgöranden samt utredningar om vägskador.

Samarbeten

Kontakta oss

 • Optimus advokatbyrå  

  Östermalmsgatan 87 A
  114 59 Stockholm

  08-718 36 00
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Advokat Uno Jakobsson
  070-735 87 56

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Advokat Håkan Weberyd 
  0725-18 8331

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Jur kand Fredrik Silverberg
  0790-06 81 30

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Christian Lundin
  072-080 61 80

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.