fastighetsrätt och föreningsrätt med specialistkompetens inom enskilda vägar, jaktjuridik och samfällighetsfrågor

Välkommen till Optimus Advokatbyrå

Advokatbyråns verksamhet är koncentrerad till fastighetsrätt och föreningsrätt med specialistkompetens inom enskilda vägar, jaktjuridik och samfällighetsfrågor.

Rådgivning och uppdrag förekommer även inom andra rättsområden, såväl för privatpersoner som för bolag och andra juridiska personer.